GZ_1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Special Theater Road Show 2016 € 10.000

Elk jaar zet Stichting Special Arts een kunstdiscipline in om mensen met een beperking actief te stimuleren in kunstbeoefening. Voor 2016 is gekozen voor de discipline podiumkunsten. In vier regio’s verspreid over Nederland wil Special Arts een theatervoorstelling maken in de vorm van een theater road show.Samen met deelnemers van zorginstellingen en (kunst)locaties, lokale (amateurkunst)verenigingen, het speciaal onderwijs, inwoners, het bedrijfsleven en de gemeente, wordt het sprookje Sneeuwwitje uitgevoerd. Het script is een raamwerk dat alle kunstvormen aan bod laat komen (toneel, muziek, zang, dans, beeldende kunst, houtbewerking en keramiek) en geeft een grote mate van vrijheid in uitvoering en vormgeving, zodat in elke regio een unieke voorstelling ontstaat. Met dit project beoogt Stichting Special Arts mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden om zijn of haar talent te benutten en zelfredzaamheid te stimuleren. Ook wordt beoogd maatschappelijke participatie te bevorderen door het leggen van verbindingen met eerdergenoemde partijen. Voor de uitvoering van deze ‘Theater Road Show’ is een bijdrage ter beschikking gesteld.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.