cure1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Combinatietherapie voor patiënten met niet-ernstige hemofilie A € 100.000

Het Erasmus MC krijgt een bijdrage om een praktijkgericht onderzoek uit te voeren waarin twee vergoede geneesmiddelen voor behandeling van bloedingen bij patiënten met milde tot matige hemofilie A in combinatie worden toegepast. Hemofilie A (HA) is een erfelijke stollingsstoornis waarbij er een tekort is aan stollingsfactor VIII (FVIII). Bij tandheelkundige ingrepen zijn er twee behandelopties om bloedingen te voorkomen: toediening van FVIII concentraat of DDAVP (geneesmiddel dat ervoor zorgt dat het eigen FVIII vrijkomt). Deze behandelingen zijn niet optimaal: slechts dertien procent van de patiënten krijgt preoperatief de goede dosis. Onder- of overdosering kan wellicht voorkomen worden door toediening van een combinatiebehandeling van DDAVP en FVIII. Om dit aan te tonen wordt er een onderzoek uitgevoerd waarin de standaardbehandeling met FVIII concentraat wordt vergeleken met de combinatiebehandeling. De verwachting is dat de combinatiebehandeling leidt tot een forse verbetering van de tandheelkundige zorg voor niet-ernstige HA-patiënten en tot kostenbesparing. Op termijn hebben patiënten in ontwikkelingslanden mogelijk ook baat bij meer kennis over de werking van DDAVP, omdat dit middel in dergelijke landen vaak het enige beschikbare middel is.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.