witte-wegenwacht_header17.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Onderzoek nieuwe behandelmethoden na kindermishandeling en –misbruik   € 122.833

Patiënten met PTSS als gevolg van kindermishandeling of –misbruik krijgen in de GGZ vaak niet de best passende behandeling. Een eerste keuze richtlijnbehandeling voor PTSS is exposure: blootstelling aan de traumatische herinneringen die de patiënt vermijdt. Uit onderzoek blijkt dat ook ernstige patiëntengroepen goede effecten bereiken met exposure, maar dat er tegelijkertijd bij veel van de patiënten uit die groepen sprake is van (tijdelijke) verergering, no show en drop-out. Exposure wordt in de specifieke doelgroep daarom (te) weinig toegepast. Er is een debat gaande of exposure wel effectief is bij deze ernstige doelgroep en of het veilig is om hen een hoge mate van angst te laten ervaren tijdens de sessies. Om dit debat onder behandelaren te beslechten gaat Parnassia Groep een vergelijkend onderzoek uitvoeren naar twee nieuwe vormen van exposuretherapie die beter zijn afgestemd op de behoeften van deze specifieke doelgroep. Het gaat daarbij om een gefaseerde behandeling waarbij patiënten eerst leren om heftige emoties te hanteren, waarna zij de exposure beter verdragen. Bij de tweede vorm wordt de therapie opgevoerd naar drie sessies per week in plaats van één. Hierdoor ervaren patiënten meer steun en sneller herstel. Omdat de kans dat de resultaten van dit onderzoek hun weg zullen vinden naar de praktijk als zeer groot wordt ingeschat, heeft het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bijdrage ter beschikking gesteld. 

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.