alzheimercentrum.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Verbeterde aanpak psychische problemen bij jongeren € 300.000

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars geeft ook een bijdrage aan een project waarin de zorg voor jongeren met psychische problemen wordt verbeterd. Uitvoerder van het project is een consortium onder leiding van de Vrije Universiteit. Het project is toegespitst op de training van GGZ-professionals en wijkteams. Het uiteindelijke doel is het versterken van de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren in Nederland. 
Door de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten is er nu een kunstmatige ‘knip’ ontstaan in de psychische zorg voor jongeren. Psychische stoornissen beginnen vaak in de adolescentie. Met dit project krijgen jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar die een psychische ziekte ontwikkelen of hebben, adequate zorg volgens de methodiek van Orygen en het National Centre of Excellence in Youth Mental Health in Melbourne , Australië ('Headspace'). De methodiek wordt in pilots in Amsterdam en Maastricht/Limburg getest en is erop gericht signalen die mogelijk wijzen op een ernstige psychiatrische afwijking vroegtijdig te herkennen. Met de jongeren worden vervolgens gesprekken gevoerd over hun problemen en ze krijgen een kortdurende oplossingsgerichte interventie aangeboden. Dit motiveert de betrokken jongeren om aan hun problemen te werken.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.