cure2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Onderzoek blended care na hypofyseoperaties € 182.500

Het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft besloten een bijdrage te geven voor een project van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) waarin een vorm van ‘blended care’ wordt toegepast om patiënten na een hypofyseoperatie eerder naar huis te kunnen laten gaan.

In het project wordt vastgesteld of ambulante zorg na een hypofysetumoroperatie in Nederland toepasbaar is en toegevoegde waarde heeft in termen van verbetering van de kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en verlaging van kosten. De geleverde ambulante zorg omvat ondersteuning door een casemanager en een eHealth applicatie. In twee Amerikaanse studies is de veiligheid en toegevoegde waarde van blended care voor patiënten na hypofysetumoroperatie al vastgesteld. Het LUMC verwacht dat patiënten veel liever thuis herstellen en dat ze de toegenomen patiëntparticipatie en autonomie waarderen. Voorwaarde bij thuis herstellen is wel dat de veiligheid en opvang goed is geregeld.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.