manzee.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

EPOCH trial € 45.000

Al in 2004 stelde de orde van medische specialisten vast dat wondinfecties behoren tot de meest voorkomende voorkombare schade in ziekenhuizen. Inspanningen om dit risico naar beneden te brengen hebben tot dus ver niet de gewenste resultaten opgeleverd. AMC wil dit manco aanpakken met het uitvoeren van de EPOCH-studie. De EPOCH is een pragmatische, gerandomiseerde gecontroleerde parallel-groep multicenter superioriteit trial. In de trial wordt de geoptimaliseerde perioperatieve zorg, gecombineerd met de gebruikelijke zorg volgens huidige Nederlandse richtlijnen, vergeleken met de gebruikelijke zorg in 24 centra. Aan het onderzoek nemen 26.697 patiënten deel die buik- en buikwandchirurgie ondergaan. Het einddoel is 30% relatieve reductie in het aantal chirurgische wondinfecties van 9,3% naar 6,51%. Dit gaat gepaard met een jaarlijkse kosten besparing van ruim 3 miljoen euro. Het Innovatiefonds heeft € 45.000 toegezegd voor het uitvoeren van de EPOCH trial.

FotoJV2015website

Versterking van samenwerking met de Medische Zending en de Stichting Bonema deel 2 (€ 5.000)

De Stichting Bonama biedt thuiszorg aan bewoners in 12 dorpen gelegen aan de boven Suriname rivier in Suriname. De stichting heeft in deze dorpen dorpsgezondheidswerkers geworven en opgeleid om bewoners te ondersteunen bij de algemene dagelijkse levensbehoeften.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.