manzee.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Scholing Euthanasie Huisartsen (€ 90.800)

Stichting Levenseindekliniek is in 2012 van start gegaan met als doel hulp te verlenen aan mensen die met hun euthanasiewens geen gehoor vinden bij hun behandelend arts. Bij mensen met een euthanasiewens is er grote behoefte aan betere begeleiding door de eigen huisarts. Uit inmiddels opgedane ervaringen blijkt dat artsen terugschrikken voor euthanasieverzoeken van mensen die lijden aan een ziekte maar daaraan niet binnen afzienbare tijd zullen overlijden. Het scholingsaanbod voor huisartsen moet ertoe leiden dat er minder euthanasieverzoeken bij de Levenseindekliniek worden neergelegd. De Levenseindekliniek krijgt steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor de ontwikkeling, met als voorwaarde dat er draagvlak bestaat bij de LHV.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.