GZ_2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Ontwikkeling checklist angststoornissen (€ 117.214)

Ernstige, complexe en therapieresistente patiënten blijven vaak langdurig in behandeling bij de specialistische ggz. In het geval van non-respons worden deze patiënten meestal in een veel te laat stadium verwezen naar hoogspecialistische afdelingen/instellingen. Anderzijds worden naar deze hoogspecialistische afdelingen/instellingen ook patiënten verwezen, die mogelijk net zo goed of zelfs beter in de specialistische ggz behandeld zouden kunnen worden. Er vindt dus zowel onderbehandeling als overbehandeling plaats. Om deze onderbehandeling en overbehandeling te voorkómen moet de toeleiding naar de optimale behandelsetting verbeterd worden. De te ontwikkelen checklist helpt patiënten op basis van objectieve criteria toe te wijzen aan de, naar verwachting meest effectieve behandelsetting.

Banner vierkant

Opgroeien na behandeling van een aangeboren gat in het middenrif: Een levenslang probleem (€ 43.400)

Congenitale hernia diafragmatica (CHD) is een zeldzame aangeboren aandoening die bij 1 op de 3.000 pasgeborenen voorkomt. Dit betekent dat jaarlijks in Nederland 50-60 kinderen met deze aandoening worden geboren.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.