niekdejongprijs.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Naar een cultuursensitieve variant van de kortdurende behandeling (KDB) in de eerstelijns(basis)GGZ (Trimbos-Instituut, € 119.449)

In de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bestaat de eerste interventie vaak uit een Kort Durende Behandeling (KDB). In de praktijk worden grote knelpunten ervaren met de uitvoer van de Kortdurende Behandeling bij Turkse en Marokkaanse cliënten omdat de huidige KDB onvoldoende is afgestemd op de culturele achtergrond van deze cliënten. Hulpverleners signaleren als gevolg hiervan een verhoogd drop-out percentage en langere behandelduur bij toepassing van de huidige KDB. Omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat psychische aandoeningen met een grote ziektelast (zoals depressie en angst) vaker voorkomen onder mensen met een lage sociaal economische status en niet-westerse allochtone groepen zoals Turken en Marokkanen, is de noodzaak om een cultuursensitieve variant te ontwikkelen des te urgenter omdat over- of onderbehandeling van deze cliënten groep vaak het gevolg is. Trimbos-instituut wil dit probleem samen met Indigo, NOAGG en met Turkse en Marokkaanse cliënten aanpakken door een aangepaste behandeling te ontwikkelen. 

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.