witte-wegenwacht_header17.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Kader voor ontwikkeling, invoering en opschaling van een PGD (NPCF, € 500.000)

Door het ontbreken van een kader, of programma van eisen voor een goed Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD)  constateren de NPCF en haar NIA-partners  een grote versnippering en dubbelingen van de initiatieven rondom de realisatie van een PGD. Vanwege het gebrek aan een eenduidig toekomstbeeld staan veel belanghebbenden nog aan de zijlijn te wachten totdat duidelijk wordt dat hun investering ook daadwerkelijk toegevoegde waarde zal opleveren. Belangrijke e-Health initiatieven komen daardoor niet van de grond. Een oorzaak hiervan is dat voorbij wordt gegaan aan reeds opgedane ervaringen en al geïdentificeerde valkuilen. Daarnaast vindt opschaling van goede initiatieven niet plaats. Voor daadwerkelijke invoering op grote schaal (massaal gebruik) is regie en ondersteuning nodig. De NPCF pakt in samenwerking met NIA-partners en met financiële steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars deze handschoen op met het realiseren van het PGD kader 2020.

Banner vierkant

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.