cure3.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Allochtone cliënten trainen hulpverleners (€ 48.600,-)

De meeste instellingen in de GGZ, Maatschappelijke opvang en de Verslavingszorg, hebben te maken met een toenemend aantal cliënten van buitenlandse afkomst. De behandelmethodieken zijn echter afgestemd op autochtone doelgroepen. Het gevolg is dat allochtone cliënten vaak te maken krijgen met (wederzijds) onbegrip, gebrekkige informatie en een voor hen onprettige bejegening. Hulpverleners weten op hun beurt niet altijd raad met de hulpvraag en omgangsvormen van hun allochtone cliënten. In dipt project worden allochtone cliënten vanuit de instelling zelf getraind en ingezet om hulpverleners kennis te laten maken met de belevingswereld van allochtone cliënten. De training staat in het teken van herstel. De inzet van de ervaringsdeskundige allochtone cliënten draagt daardoor zeker ook bij aan het eigen herstelproces. De pilot vindt plaats in 3 GGZ-instellingen.
Het project is vroegtijdig stopgezet vanwege het faillissement van Stichting Kwadraad, uitvoerder van het project.

jaarverslag 2016 klein

Noodhulp Sint Maarten via SFC (€ 30.000)

De Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk (SFC; het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Kansfonds, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Kinderpostzegels en het Oranje Fonds) zijn actief op de zes Caribische eilanden die deel uit maken van het Koninkrijk der Nederlanden.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.