niekdejongprijs.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Allochtone cliënten trainen hulpverleners (€ 48.600,-)

De meeste instellingen in de GGZ, Maatschappelijke opvang en de Verslavingszorg, hebben te maken met een toenemend aantal cliënten van buitenlandse afkomst. De behandelmethodieken zijn echter afgestemd op autochtone doelgroepen. Het gevolg is dat allochtone cliënten vaak te maken krijgen met (wederzijds) onbegrip, gebrekkige informatie en een voor hen onprettige bejegening. Hulpverleners weten op hun beurt niet altijd raad met de hulpvraag en omgangsvormen van hun allochtone cliënten. In dipt project worden allochtone cliënten vanuit de instelling zelf getraind en ingezet om hulpverleners kennis te laten maken met de belevingswereld van allochtone cliënten. De training staat in het teken van herstel. De inzet van de ervaringsdeskundige allochtone cliënten draagt daardoor zeker ook bij aan het eigen herstelproces. De pilot vindt plaats in 3 GGZ-instellingen.
Het project is vroegtijdig stopgezet vanwege het faillissement van Stichting Kwadraad, uitvoerder van het project.

Banner vierkant

Opgroeien na behandeling van een aangeboren gat in het middenrif: Een levenslang probleem (€ 43.400)

Congenitale hernia diafragmatica (CHD) is een zeldzame aangeboren aandoening die bij 1 op de 3.000 pasgeborenen voorkomt. Dit betekent dat jaarlijks in Nederland 50-60 kinderen met deze aandoening worden geboren.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.