GZ_1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Realisering structurele financiering van de Crisiskaart (€ 29.993,-)

Het is niet eenvoudig om de structurele implementatie en financiering van de crisiskaart te realiseren. Het Landelijke Platform GGZ heeft financiële steun gekregen om een medewerker vrij te kunnen stellen om alles te doen om de structurele financiering klaar te krijgen. Dit betekent dat het LPGGZ daarover met alle stakeholders mogelijkheden onderzoekt om het doel binnen een half jaar te bereiken. 
banner jv 2017 250px

SFC Aruba - Wie Yin € 12.400

Aruba kent geen 24-uursopvang voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en het aantal pleeggezinnen dat in staat is om kinderen met een beperking op te vangen is minimaal.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.