manzee.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

 

Jaarverslag 2015: Kwaliteit verspreiden

In 2015 nam het Innovatiefonds Zorgverzekeraars afscheid van mr. Ine van Hest, directeur van het Innovatiefonds vanaf de oprichting in 1999. Een symposium op het Landgoed De Horst in Driebergen, een druk bezochte receptie en een als krant vermomd liber amicorum onderstreepten op 23 september de grote betekenis die Ine van Hest heeft gehad voor het Innovatiefonds en de door haar steeds hoog in het vaandel gevoerde aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg voor patiënten. ‘Met meer dan een beetje weemoed nemen we afscheid’, schreef ik in het liber amicorum, ‘maar met meer dan een beetje goede moed gaan we verder’ met dr. Tessa van der Valk, die toen al bijna vijf jaar bij het Innovatiefonds werkzaam was. Zij is Ine van Hest na diens pensionering opgevolgd als directeur van het bureau. FotoJV2015website

Als Stichting Centraal Fonds RVVZ begon het Innovatiefonds in 1999 en in 2018 zullen de laatste reserves besteed worden van de al in de jaren tachtig van de vorige eeuw door de overheid opgeheven vrijwillige ziekenfondsverzekering. Het bureau heeft dan nog een paar jaar werk aan de begeleiding van de dan nog lopende en een aanvang nemende projecten. Al in 2015 zijn we begonnen met verkennende gesprekken met de zorgverzekeraars om te bezien in hoeverre zij geïnteresseerd zijn in een vervolg op het Innovatiefonds. In 2016 hopen we met een voorstel te kunnen komen.

In Utrecht is men in het najaar van 2015 begonnen met de bouw van het Prinses Máxima Centrum, dat het nationale instituut voor onderzoek en behandeling van kinderoncologie zal worden. Het Innovatiefonds is vanaf het begin bij dit project betrokken geweest. Met een totale investering van 5 miljoen euro van het Innovatiefonds zal het mogelijk worden dat straks elk kind een kamer-en-suite met een verblijfsvoorziening voor de ouders heeft. 

Het initiatief om de verschillende organisaties die zich bezighouden met de eerder zeldzame of zelfs zeer zeldzame aandoeningen tot samenwerking te brengen is in 2015 onder voorzitterschap van prof. dr. Niek Urbanus met grote inzet voortgezet. Het jaarthema op het gebied van transities in de zorg heeft een langere aanloop dan verwacht, nodig gehad. De aanvragen op dit gebied begonnen pas eind 2015 binnen te komen. Het bestuur heeft daarom besloten ook in de eerste helft van 2016 nog aan dit jaarthema vast te houden. Dat geldt ook voor het jaarthema van de verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten door het tegengaan van over- en onderbehandeling. Op dit gebied konden ook in 2015 al een aantal interessante projecten gesteund worden. Ik denk dan aan een project dat in de eerste lijn patiënten wil helpen met het verminderen van het gebruik van antidepressiva. Het bestuur heeft ook een aanvraag gesteund gericht op het optimaliseren van het medicatiegebruik van kinderen en jeugdigen met ADHD. Interessant is zeker ook het project van twee samenwerkende ziekenhuizen om bij de spoedeisende hulp voor patiënten met medicatieproblemen een apotheker in te zetten. 

Het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars bestaat uit de bestuurders van de destijds bij de vrijwillige ziekenfondsverzekering betrokken verzekeraars of hun rechtsopvolgers. In 2015 nam het bestuur, als gevolg van hun vertrek bij de zorgverzekeraars, afscheid van mr. Roger van Boxtel (Menzis) en drs. Diana Monissen (De Friesland Zorgverzekeraar). Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun inzet voor het Innovatiefonds, in het geval van de heer Van Boxtel was dat zelfs gedurende meer dan tien jaar. Hij is inmiddels opgevolgd door dhr. drs. R. Wenselaar en wij zijn in afwachting van toetreding van het nieuwe bestuurslid vanuit De Friesland Zorgverzekeraar.

 

Prof. dr. Paul Schnabel,
voorzitter

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.