GZ_1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Projecten in het buitenland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Vanaf het begin van het bestaan van het fonds is besloten een klein percentage van het budget (sinds 2007: maximaal 5%, dus € 250.000) te besteden aan projecten in het buitenland. Het bestuur heeft besloten in het jaar 2018 € 100.000 te reserveren voor projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk en € 50.000 voor projecten in Suriname.

Om tot een goede keuze van projecten te komen wordt samengewerkt met andere Nederlandse fondsen (Oranje Fonds, Kansfonds, Sluyterman van Loo Fonds, en de Stichting Kinderpostzegels). Voor meer informatie over de financiering van projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk kunt u de website van de Samenwerkende Fondsen raadplegen. Aanvragen voor projecten in Suriname kunnen via Kansfonds worden ingediend. Voor het resterende budget van €100.000 kunnen er bij ons fonds aanvragen worden ingediend voor projecten in andere landen.

Bij aanvragen voor projecten in het buitenland geven wij de voorkeur aan projecten waarmee duurzaam resultaat wordt beoogd. Dat zijn veelal projecten gericht op voorlichting van de lokale bevolking of opleiding van lokale hulpverleners, al dan niet volgens het train-de-trainer principe. Daarbij wordt soms ook financiële steun gegeven voor het aanschaffen van benodigde medische apparatuur.

Niet in aanmerking komen

Het bieden van financiële steun voor het bekostigen van bouwprojecten valt buiten de doelstelling. Het geven van medische hulp aan een individu of een specifieke groep individuen in het buitenland komt niet in aanmerking voor financiële steun. Ook geeft het Innovatiefonds Zorgverzekeraars geen financiering meer voor buitenlandse projecten die worden uitgevoerd in landen behorend tot de Europese Unie.

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.