alzheimercentrum.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Jaarthema 1: Verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten door onder- en overbehandeling tegen te gaan

In de zorg is sprake van zowel onder- als overbehandeling. In 2018 wordt prioriteit gegeven aan projecten die gericht zijn op het verminderen van onder- en overbehandeling, waarvan het bestaan reeds is vastgesteld. Het bestaan van onder- en overbehandeling kan uiteenlopende oorzaken hebben. Soms worden de keuzemomenten in de behandeling onvoldoende door de zorgverlener geëxpliciteerd, of zijn patiënten onvoldoende betrokken bij de keuze van de voor hem beste zorg. Niet alleen de zorgverlener maar soms juist ook patiënten zelf kunnen een bijdrage leveren om onder- en overbehandeling tegen te gaan. 

Er wordt geen prioriteit gegeven aan wetenschappelijk onderzoek waaruit het bestaan van onder- en/of overbehandeling zou moeten blijken. Beroepsverenigingen van artsen en belangenverenigingen van patiënten onderschrijven het bestaan ervan, maar doordat er in de dagelijkse praktijk andere prikkels zijn, of niet iedereen voldoende toegerust is met competenties of kennis, is er een impasse ontstaan en verandert de situatie in de praktijk onvoldoende of niet. De oplossingsrichting die in het project wordt toegepast dient specifiek afgestemd te zijn op de oorzaken van bestaande onder- en/of overbehandeling. Patiënten dienen direct betrokken te zijn in de uitvoering van het project, want ook zij kunnen de sleutel tot het verminderen van onder- en overbehandeling in handen hebben.

Randvoorwaarden zijn:

  • Implementatie moet onderdeel zijn van het project, waardoor de patiënt er meteen baat bij heeft.
  • Indien van toepassing is de desbetreffende patiëntenorganisatie partner in het project en draagt deze bij aan verspreiding van het eindresultaat.
  • Het bestaan van onder- of overbehandeling wordt in de aanvraag onderbouwd.
  • Het moet gaan om projecten waarbij het al aannemelijk is dat implementatie de bovengenoemde effecten tot gevolg zal hebben.

Ook onze algemene criteria zijn van toepassing.

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.