cure5.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

UMC Utrecht werkt aan betere kwaliteit van leven bij chronische darmontsteking

Het UMC Utrecht krijgt een bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor de implementatie en evalutatie van een zogenoemd stopprotocol bij het gebruik van biologicals door mensen met een chronische darmontsteking. De behandeling van chronische darmontsteking is met de introductie van biologicals (biologische medicijnen) aanzienlijk verbeterd. Het succes van deze medicijnen heeft er toe geleid dat op dit moment ongeveer 20% van de patiënten met de ziekte van Crohn en 6% van de patiënten met colitis ulcerosa onderhoudstherapie ontvangen. De keerzijden van deze behandeling zijn ernstige bijwerkingen (onder andere melanomen en lymfomen) en hoge kosten.

Criteria om te starten met biologicals zijn vrij specifiek vastgelegd in Nederlandse en internationale richtlijnen. Stopcriteria zijn ook gepubliceerd, onder meer door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). Maar deze zijn nog niet goed onderbouwd noch in de praktijk getoetst. Het UMC Utrecht verwacht dat implementatie van een stopprotocol leidt tot betere kwaliteit van leven van de betrokken patiënten en tot kostenreductie.

In de oktobervergadering van het bestuur zijn daarnaast ook bijdragen toegekend voor de ontwikkeling van een informatie-keuzehulp voor jongeren met zelfbeschadigend gedrag (Trimbos-instituut; € 156.209), het verbeteren van de diagnostiek bij lymfklierkanker (Radboudumc; € 178.000) en voor het ontwikkelen en implementeren van voorlichtingsmateriaal over seksualiteit bij jongeren met colorectale aangeboren aandoeningen (Erasmus MC; € 62.957). Meer over deze projecten leest u hier.

 

jaarverslag 2016 klein

SFC Aruba - Wie Yin € 12.400

 

Aruba kent geen 24-uursopvang voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en het aantal pleeggezinnen dat in staat is om kinderen met een beperking op te vangen is minimaal.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.