alzheimercentrum.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Terugdringen overbehandeling bij galsteenlijden

In de vergadering van december heeft het bestuur van het fonds besloten een bijdrage van maximaal € 154.467 ter beschikking te stellen voor een project waarin een beslisregel voor een galblaasoperatie verder wordt gevalideerd en geïmplementeerd.

Bij 30-40% van de patiënten van wie de galblaas wordt verwijderd blijkt dit geen oplossing te bieden voor de klachten. Zij hadden beter niet kunnen worden geopereerd. Implementatie van de beslisregel zal er toe bijdragen dat alleen die patiënten worden geopereerd die daar ook daadwerkelijk baat bij zullen hebben.

Ook zijn er bijdragen toegekend voor het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland (€114.000), optimalisatie van de prehospitale triage bij traumapatiënten (€ 142.000) en een klinisch onderzoek naar de toegevoegde waarde van voedingssupplementen bij de behandeling van agressie bij jongeren met een verstandelijke beperking (€ 249.789). Meer informatie over de recent toegekende projecten kunt u hier lezen. De jaarthema’s zijn ongewijzigd gebleven.

FotoJV2015website

Versterking van samenwerking met de Medische Zending en de Stichting Bonema deel 2 (€ 5.000)

De Stichting Bonama biedt thuiszorg aan bewoners in 12 dorpen gelegen aan de boven Suriname rivier in Suriname. De stichting heeft in deze dorpen dorpsgezondheidswerkers geworven en opgeleid om bewoners te ondersteunen bij de algemene dagelijkse levensbehoeften.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.