cure5.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Terugdringen overbehandeling bij galsteenlijden

In de vergadering van december heeft het bestuur van het fonds besloten een bijdrage van maximaal € 154.467 ter beschikking te stellen voor een project waarin een beslisregel voor een galblaasoperatie verder wordt gevalideerd en geïmplementeerd.

Bij 30-40% van de patiënten van wie de galblaas wordt verwijderd blijkt dit geen oplossing te bieden voor de klachten. Zij hadden beter niet kunnen worden geopereerd. Implementatie van de beslisregel zal er toe bijdragen dat alleen die patiënten worden geopereerd die daar ook daadwerkelijk baat bij zullen hebben.

Ook zijn er bijdragen toegekend voor het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland (€114.000), optimalisatie van de prehospitale triage bij traumapatiënten (€ 142.000) en een klinisch onderzoek naar de toegevoegde waarde van voedingssupplementen bij de behandeling van agressie bij jongeren met een verstandelijke beperking (€ 249.789). Meer informatie over de recent toegekende projecten kunt u hier lezen. De jaarthema’s zijn ongewijzigd gebleven.

jaarverslag 2016 klein

SFC Aruba - Wie Yin € 12.400

Aruba kent geen 24-uursopvang voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en het aantal pleeggezinnen dat in staat is om kinderen met een beperking op te vangen is minimaal.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.