alzheimercentrum.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Veelgestelde vragen

Is er een deadline voor het indienen van een aanvraag?

Alle deadlines voor indiening zijn inmiddels verstreken en indienen is nu niet meer mogelijk. Wij zijn overspoeld met aanvragen en omdat ons budget ook echt opgemaakt wordt dit jaar, zal er een strenge selectie gaan plaatsvinden. Wij streven ernaar iedereen nog in 2018 uitsluitsel te geven.

Kan ik als privé-persoon of eenmanszaak ook een aanvraag indienen?

Nee, aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door een rechtspersoon (zonder winstoogmerk). 

Onze stichting is nog in oprichting. Kan ik toch al een aanvraag indienen?

Nee, dit is niet mogelijk. Het inzenden van een kopie van de statuten en een recent (maximaal 2 maanden oud) uittreksel van de KvK is een voorwaarde.

Hoe lang duurt de behandeling van de aanvraag?

Op aanvragen onder de € 50.000 kunt u binnen 2 à 3 maanden een antwoord verwachten. Deze worden in een kleine commissie behandeld (bestaande uit de directeur en voorzitter van het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars). Aanvragen boven de € 50.000 worden over het algemeen binnen 3 tot 5 maanden behandeld (afhankelijk van de complexiteit van het project en plaats op agenda van de bestuursvergadering). 

Als u er niet zeker van bent of uw aanvraag wel bij ons past, kan het nuttig zijn uw projectidee voor te leggen. Dit doet u door ons per email een korte omschrijving van uw projectidee (maximaal 1 A4) toe te zenden. Wij streven er naar binnen 2 weken te reageren

Kan ik op financiële steun rekenen als het project aan de criteria voldoet?

Nee, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars kan te allen tijde uw aanvraag afwijzen. Tegen de beslissing op een verzoek om financiële bijdrage staat geen beroep open.

Waarom komen exploitatiekosten, waaronder overheadkosten, niet in aanmerking voor financiële steun?

Het geld dat u krijgt voor een project dat u wilt uitvoeren, is een schenking. Opgevoerde overheadkosten zullen worden beoordeeld en op onderdelen, waar ons dat redelijk voorkomt, zo nodig en naar redelijkheid worden vergoed. Kosten die tot de normale exploitatiekosten van een organisatie horen komen niet in aanmerking voor financiële steun.

Ons project is officieel gestart. Waarom hebben wij de eerste betaling nog niet ontvangen?

De voorschotten worden steeds na een schriftelijk verzoek (per email) daartoe van u overgemaakt.

Is er een model voor de tussen- en eindrapportages?

Wij hanteren geen vast format voor de voortgangs- en eindrapportages. De voortgangsrapportage geeft in het kort een verslag over de afgelopen project periode, hoe de uitvoering is verlopen, welke knelpunten u bent tegengekomen en of de uitvoering nog op schema loopt. De eindrapportage geeft in het kort een verslag over de hele projectperiode, hoe is gestart, hoe de uitvoering is verlopen, of en hoe knelpunten zijn overwonnen, hoe groot een eventuele uitlooptijd was en of het eindresultaat in overeenstemming is met wat ten tijde van de aanvraag was beoogd. 

Is een controleverklaring van de accountant altijd nodig?

Boven de € 50.000 is een controleverklaring van de accountant verplicht. Bij bedragen tussen € 25.000 en € 50.000 kan een goedkeurende controleverklaring van de accountant gevraagd worden. Gaat het om kleinere bedragen dan kan volstaan worden met een financiële verantwoording over de gemaakte kosten en overleggen van originele bewijzen daarvan.

Is er een model voor de controleverklaring?

Hier kunt u een model controleverklaring downloaden.

banner jv 2017 250px
030-6988500

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 17.00.

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.