GZ_2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Algemene voorwaarden

Toekenningen zijn altijd inclusief de eventueel verschuldigde BTW. De aanvrager is bereid te voldoen aan door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars te stellen algemene voorwaarden. Hieronder vallen in elk geval het aanleveren van periodieke rapportages over de voortgang van het project, een eindrapportage en het verantwoorden door middel van een financieel overzicht of, indien van toepassing, een controleverklaring van een accountant (in beginsel bij een bijdrage van € 50.000,- of meer).

Niet in aanmerking komen:

  • Projecten met onderwerpen waarop zorgverzekeraars zelf met elkaar concurreren.
  • Een aanvraag die ook bij een zorgverzekeraar (CZ, De Friesland, Menzis, Eno, Coöperatie VGZ u.a., Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid) is/of wordt ingediend.
  • Kosten die gefinancierd kunnen worden uit de reguliere geldstromen zorgverzekeringen.
  • Projecten waarbij mensen worden uitgesloten op grond van geloof of etniciteit e.d. of projecten die zich uitsluitend richten op een dergelijke specifieke groep mensen.
  • Projecten waarbij het gaat om het ontwikkelen van een commercieel product.
banner jv 2017 250px

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.