GZ_2.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Aanvraag indienen

Wie

Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een rechtspersoon (in beginsel zonder winstoogmerk). 

Hoe

Verzoeken om financiering kunt u indienen via ons digitale aanvraagformulier. Als u de vragen eerst wilt bekijken voor u het digitale aanvraagformulier invult, kan dat hier.

De volgende bijlagen dient u aan te leveren:

  • een gespecificeerde begroting;
  • een recent uittreksel (maximaal 2 maand oud) uit de registers van de Kamer van Koophandel;
  • de financiële jaarstukken van de laatste twee jaar;
  • de statuten.

UMC’s, ziekenhuizen en universiteiten hoeven, naast het aanvraagformulier, enkel een gespecificeerde begroting aan te leveren.

Wanneer

Aanvragen onder de € 50.000 kunnen nog tot en met 31 oktober worden ingediend. Het is niet meer mogelijk grotere aanvragen in te dienen. Het kan gebeuren dat het beschikbare budget al voor het einde van het kalenderjaar uitgeput raakt. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

banner jv 2017 250px

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.