vrouw-in-rolstoel

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Missie

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil bijdragen aan oplossingen van knelpunten in de zorg door projecten te steunen die de zorg beter, eenvoudiger en slimmer maken. We focussen hierbij op thema’s maar er blijft in 2016 ook ruimte voor kleinschalige zorgprojecten die naar ons oordeel tussen wal en schip dreigen te vallen.

Kijk onder aanvragen of uw project in aanmerking komt voor financiële steun.

Jaarthema's eerste helft van 2016

  • Verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten door onder- en overbehandeling tegen te gaan. Lees meer...
  • Verbetering van zorg voor kwetsbare groepen geraakt door de transities. Lees meer...
Attentie

In de bestuursvergadering van juni 2016 worden de nieuwe thema's vastgesteld lees meer

 

Agenda juni gesloten

Inmiddels hebben wij de agenda voor de vergadering van het bestuur in juni gesloten.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.