vrouw-in-rolstoel

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Missie

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil bijdragen aan oplossingen van knelpunten in de zorg door projecten te steunen die de zorg beter, eenvoudiger en slimmer maken. We focussen hierbij op thema’s maar er blijft in 2016 ook ruimte voor kleinschalige zorgprojecten die naar ons oordeel tussen wal en schip dreigen te vallen.

Kijk onder aanvragen of uw project in aanmerking komt voor financiële steun.

Jaarthema's met ingang van juni 2016

  • Verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten door onder- en overbehandeling tegen te gaan  Lees meer...
  • Innovatie van de gezondheidszorg voor kinderen en jongeren  Lees meer...
Attentie

In de bestuursvergadering van juni 2016 de jaarthema's vastgesteld lees meer

 

Innovatiefonds ondersteunt gaming in de jeugdzorg

In de praktijk blijkt het lastig om kinderen en jongeren betrokken te krijgen en houden bij hun therapie. Het toepassen van games in de zorg voor deze doelgroep lijkt van meerwaarde. Recent kende Innovatiefonds Zorgverzekeraars twee aanvragen op dat gebied toe.

Lees meer...

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.